Pravidlá zákazníckej akcie „Od teraz bez obmedzení“

OPTICKÝ INTERNET 100 Mb/s len za 8,99€

  • Platnosť akcie je do 30.06.2021.
  • Do akcie sa môžu zapojiť noví zákazníci a zákazníci, ktorým skončila alebo do konca platnosti akcie skončí viazanosť zmluvy.
  • Pri využití akcie našimi zákazníkmi sa môže zapojiť vlastník zmluvy alebo ním poverená osoba.
  • Akcia nie je určená pre firemných zákazníkov a zákazníkov, ktorým v súčasnosti prebieha iná akcia.
  • Akciu nie je možné kombinovať s ponukou televíznych služieb a inými akciami.
  • Na každé odberné miesto je možné uplatniť akciu len jeden krát.
  • Spoločnosť si vyhradzuje právo obmedziť poskytnutie akcie zákazníkom v lokalitách, v ktorých nie je možné technologicky zabezpečiť uvedené internetové pripojenie v potrebných parametroch. .
  • Ak záujemca o túto zákaznícku akciu nespĺňa ktorúkoľvek z vyššie uvedených podmienok, spoločnosť si vyhradzuje právo neumožniť záujemcovi využiť zvýhodnené podmienky tejto akcie.
  • Všetky ďalšie služby sú zahrnuté v našom cenníku a prípadné zmluvné zmeny je možné uskutočniť v zmysle našich Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré spolu s aktuálnym cenníkom nájdete aj na našej webovej stránke.

Pravidlá zákazníckej akcie  „Od teraz bez obmedzení“
🍪