Pravidlá zákazníckej akcie „100€ darček“

INTERNET+NUO TV - „100€ darček“ na naše služby a zariadenia

 • Platnosť akcie je do 31.12.2023.
 • Do akcie sa môžu zapojiť noví zákazníci a zákazníci, ktorým skončila alebo do konca platnosti akcie skončí viazanosť zmluvy.
 • Pri využití akcie našimi zákazníkmi sa môže zapojiť vlastník zmluvy alebo ním poverená osoba.
 • Akcia nie je určená pre firemných zákazníkov a zákazníkov, ktorým v súčasnosti prebieha iná akcia.
 • Na každé odberné miesto je možné uplatniť akciu len jeden krát.
 • Akciu nie je možné kombinovať s akciovou ponukou internetových služieb a inými akciami.
 • Spoločnosť si vyhradzuje právo obmedziť poskytnutie akcie zákazníkom v lokalitách, v ktorých nie je možné technologicky zabezpečiť uvedené internetové pripojenie v potrebných parametroch.
 • Ak záujemca o túto zákaznícku akciu nespĺňa ktorúkoľvek z vyššie uvedených podmienok, spoločnosť si vyhradzuje právo neumožniť záujemcovi využiť zvýhodnené podmienky tejto akcie.
 • Všetky ďalšie služby sú zahrnuté v našom cenníku a prípadné zmluvné zmeny sa dajú uskutočniť v zmysle našich Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré spolu s aktuálnym cenníkom nájdete aj na našej webovej stránke..

Uplatnenie benefitov zákazníckej akcie

 • Zákazník si vyberie príslušný balíček (službu) z nášho aktuálneho cenníka (internet + TV), s dobou viazanosti zmluvy 2 roky. Zákazníkovi bude poskytnutý 100 € kredit, z ktorého si môže čerpať naše služby alebo zariadenia podľa vlastného výberu. Podmienkou čerpania 100 € kreditu je výber služieb a zariadení, ktoré súvisia so zmluvne dohodnutými službami. Prípadné ďalšie zmeny je možné uskutočniť v zmysle našich Všeobecných zmluvných podmienok..
 • Zákazník v rámci tejto akcie získava možnosť bezplatného využívania TV aplikácie NUO a 7 až 30 dňového archívu TV programov počas celej doby viazanosti.

INTERNET+NUO TV - „100€ darček“ na naše služby a zariadenia
🍪