Pravidlá zákazníckej akcie „Od teraz bez obmedzení“

OPTICKÝ INTERNET 1 Gb/s bez aktivačného poplatku

  • Platnosť akcie je do 30.06.2021 alebo do odvolania.
  • Do akcie sa môžu zapojiť noví zákazníci a zákazníci, ktorým skončila alebo do konca platnosti akcie skončí viazanosť zmluvy.
  • Pri využití akcie našimi zákazníkmi sa môže zapojiť vlastník zmluvy alebo ním poverená osoba.
  • Akcia nie je určená pre firemných zákazníkov a zákazníkov, ktorým v súčasnosti prebieha iná akcia.
  • Akciu nie je možné kombinovať s ponukou televíznych služieb a inými akciami.
  • Na každé odberné miesto je možné uplatniť akciu len jeden krát.
  • Spoločnosť si vyhradzuje právo obmedziť poskytnutie akcie zákazníkom v lokalitách, v ktorých nie je možné technologicky zabezpečiť uvedené internetové pripojenie v potrebných parametroch.
  • Ak záujemca o túto zákaznícku akciu nespĺňa ktorúkoľvek z vyššie uvedených podmienok, spoločnosť si vyhradzuje právo neumožniť záujemcovi využiť zvýhodnené podmienky tejto akcie.
  • Všetky ďalšie služby sú zahrnuté v našom cenníku a prípadné zmluvné zmeny je možné uskutočniť v zmysle našich Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré spolu s aktuálnym cenníkom nájdete aj na našej webovej stránke.

Uplatnenie benefitu zákazníckej akcie

  • Pri zapojení do tejto akcie zákazník získava benefit vo forme 100% zľavy na aktivačný poplatok v hodnote 19,90 € ktorý účtujeme v prípade programov vysokorýchlostných internetových pripojení NUO 500 a NUO 1000.

Pravidlá zákazníckej akcie „Od teraz bez obmedzení“