Pravidlá zákazníckej akcie „Pri prechode od konkurencie Internet a TV až na 6 mesiacov zadarmo“

Získajte Internet a TV až na 6 mesiacov ZADARMO!

 • Pri prechode od konkurencie Vám ponúkame náš internet a TV NUO až na 6 mesiacov ZADARMO.
 • Zriaďovací poplatok už od 1€.
 • Platnosť akcie je do 31.12.2021 alebo do odvolania.
 • Akcia nie je určená pre firemných zákazníkov a zákazníkov, ktorým v súčasnosti prebieha iná akcia.
 • Na každé odberné miesto je možné uplatniť akciu len jeden krát.
 • Akciu nie je možné kombinovať s inými aktuálne prebiehajúcimi akciami.
 • Spoločnosť si vyhradzuje právo obmedziť poskytnutie akcie zákazníkom v lokalitách, v ktorých nie je možné technologicky zabezpečiť internetové pripojenie v potrebných parametroch.
 • Ak záujemca o túto zákaznícku akciu nespĺňa ktorúkoľvek z vyššie uvedených podmienok, spoločnosť si vyhradzuje právo neumožniť záujemcovi využiť zvýhodnené podmienky tejto akcie.
 • Všetky ďalšie služby sú zahrnuté v našom cenníku a prípadné zmluvné zmeny sa dajú uskutočniť v zmysle našich Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré spolu s aktuálnym cenníkom nájdete aj na našej webovej stránke.

Možnosti uplatnenie benefitu zákazníckej akcie

 • Záujemca / nový zákazník si z našej ponuky vyberie služby, ktoré má záujem využívať počas akcie a po jej skončení.
 • Pre možnosť využitia tejto akciovej ponuky je potrebné predložiť aktuálne platnú zmluvu s konkurenčnou spoločnosťou na našom zákazníckom centre v Prešove na ulici Weberova 7 alebo nášmu obchodnému zástupcovi a následne bude záujemcovi / novému zákazníkovi poskytnutá zľava vo forme BEZPLATNÉHO využívania našich služieb, ktoré si zákazník vyberie, po dobu až 6 mesiacov v závislosti od dĺžky súčasne platnej zmluvy v konkurenčnej spoločnosti.
Pravidlá zákazníckej akcie „Pri prechode od konkurencie Internet a TV až na 6 mesiacov zadarmo“
🍪