Pravidlá zákazníckej akcie

INTERNET+TV s „apkou“ NUO na prvé 3 mesiace ZADARMO a bez VIAZANOSTI

 • Platnosť akcie je do 31.05.2024.
 • Do akcie sa môžu zapojiť noví zákazníci a zákazníci, ktorým skončila alebo do konca platnosti akcie skončí viazanosť zmluvy. .
 • Pri využití akcie našimi zákazníkmi sa môže zapojiť vlastník zmluvy alebo ním poverená osoba.
 • Akcia nie je určená pre firemných zákazníkov a zákazníkov, ktorým v súčasnosti prebieha iná akcia.
 • Na každé odberné miesto je možné uplatniť akciu len jeden krát.
 • Akciu nie je možné kombinovať s akciovou ponukou internetových služieb a inými akciami.
 • Spoločnosť si vyhradzuje právo obmedziť poskytnutie akcie zákazníkom v lokalitách, v ktorých nie je možné technologicky zabezpečiť uvedené internetové pripojenie v potrebných parametroch.
 • Ak záujemca o túto zákaznícku akciu nespĺňa ktorúkoľvek z vyššie uvedených podmienok, spoločnosť si vyhradzuje právo neumožniť záujemcovi využiť zvýhodnené podmienky tejto akcie.
 • Všetky ďalšie služby sú zahrnuté v našom cenníku a prípadné zmluvné zmeny sa dajú uskutočniť v zmysle našich Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré spolu s aktuálnym cenníkom nájdete aj na našej webovej stránke..

Uplatnenie benefitov zákazníckej akcie

 • Zákazník si vyberie príslušný balíček (službu) z našej aktuálnej akciovej ponuky (internet + TV), s dobou viazanosti zmluvy 2 roky a získa naše služby na prvé 3 mesiace zadarmo. Aktuálna akciová ponuka balíčkov (služieb) pre uvedené obdobie:
  • Internet s rýchlosťou 100 Mbit/s + TV NUO VIAC – ušetríte 59,97€
  • Internet s rýchlosťou 500 Mbit/s + TV NUO VIAC – ušetríte 68,97€
  • Internet s rýchlosťou 1 000 Mbit/s + TV NUO VIAC – ušetríte 74,97€
 • Zákazník v rámci tejto akcie získava možnosť bezplatného využívania TV aplikácie NUO a 7 až 30 dňového archívu TV programovstrong> počas celej doby viazanosti.
 • Zákazník má právo kedykoľvek počas prvých 3 mesiacov odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek sankčných poplatkov.

INTERNET+TV s „apkou“ NUO na prvé 3 mesiace ZADARMO a bez VIAZANOSTI
🍪