Pravidlá zákazníckej akcie

INTERNET 200 Mbit/s na prvé 3 mesiace ZADARMO a bez VIAZANOSTI

  • Platnosť akcie je do 31.05.2024.
  • Do akcie sa môžu zapojiť noví zákazníci a zákazníci, ktorým skončila alebo do konca platnosti akcie skončí viazanosť zmluvy. .
  • Pri využití akcie našimi zákazníkmi sa môže zapojiť vlastník zmluvy alebo ním poverená osoba.
  • Akcia nie je určená pre firemných zákazníkov a zákazníkov, ktorým v súčasnosti prebieha iná akcia.
  • Na každé odberné miesto je možné uplatniť akciu len jeden krát.
  • Akciu nie je možné kombinovať s akciovou ponukou internetových služieb a inými akciami.
  • Zmluva sa uzatvára s dobou viazanosti na dva roky, pričom zákazník má právo kedykoľvek počas prvých 3 mesiacov odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek sankčných poplatkov..
  • Spoločnosť si vyhradzuje právo obmedziť poskytnutie akcie zákazníkom v lokalitách, v ktorých nie je možné technologicky zabezpečiť uvedené internetové pripojenie v potrebných parametroch..
  • Ak záujemca o túto zákaznícku akciu nespĺňa ktorúkoľvek z vyššie uvedených podmienok, spoločnosť si vyhradzuje právo neumožniť záujemcovi využiť zvýhodnené podmienky tejto akcie..
  • Všetky ďalšie služby sú zahrnuté v našom cenníku a prípadné zmluvné zmeny sa dajú uskutočniť v zmysle našich Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré spolu s aktuálnym cenníkom nájdete aj na našej webovej stránke. .

INTERNET 200 Mbit/s na prvé 3 mesiace ZADARMO a bez VIAZANOSTI
🍪