Pravidlá zákazníckej akcie „Nečakajte na Vianoce, doprajte si darček už teraz“

INTERNET a INTERNET+TV na 3 mesiace ZADARMO a bez VIAZANOSTI

 • Platnosť akcie je do 31.12.2022.
 • Do akcie sa môžu zapojiť noví zákazníci a zákazníci, ktorým skončila alebo do konca platnosti akcie skončí viazanosť zmluvy.
 • Pri využití akcie našimi zákazníkmi sa môže zapojiť vlastník zmluvy alebo ním poverená osoba.
 • Akcia nie je určená pre firemných zákazníkov a zákazníkov, ktorým v súčasnosti prebieha iná akcia.
 • Na každé odberné miesto je možné uplatniť akciu len jeden krát.
 • Akciu nie je možné kombinovať s akciovou ponukou internetových služieb a inými akciami.
 • Spoločnosť si vyhradzuje právo obmedziť poskytnutie akcie zákazníkom v lokalitách, v ktorých nie je možné technologicky zabezpečiť uvedené internetové pripojenie v potrebných parametroch.
 • Ak záujemca o túto zákaznícku akciu nespĺňa ktorúkoľvek z vyššie uvedených podmienok, spoločnosť si vyhradzuje právo neumožniť záujemcovi využiť zvýhodnené podmienky tejto akcie.
 • Všetky ďalšie služby sú zahrnuté v našom cenníku a prípadné zmluvné zmeny sa dajú uskutočniť v zmysle našich Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré spolu s aktuálnym cenníkom nájdete aj na našej webovej stránke.

Uplatnenie benefitov zákazníckej akcie

 • Zákazník si vyberie príslušný balíček (službu) z nášho aktuálneho cenníka (internet, internet+TV), s dobou viazanosti zmluvy 2 roky, a my Vám Vami vybranú službu poskytneme na obdobie prvých 3 mesiacov ZADARMO. Pri kombinácii služieb internet+TV Vám zároveň na dobu prvých 3 mesiacov spustíme jeden tematický TV balíček podľa vlastného výberu tiež ZADARMO. Prípadné ďalšie zmeny je možné uskutočniť v zmysle našich Všeobecných zmluvných podmienok.
 • Zákazník v rámci tejto akcie získava možnosť bezplatného využívania TV aplikácie NUO a 30 dňového archívu TV programov počas celej doby viazanosti.
 • Zákazník má právo kedykoľvek počas prvých 3 mesiacov odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek sankčných poplatkov.

Pravidlá zákazníckej akcie „Nečakajte na Vianoce, doprajte si darček už teraz“

Pravidlá zákazníckej akcie „Nečakajte na Vianoce, doprajte si darček už teraz“
🍪