Pravidlá zákazníckej akcie „Od teraz bez obmedzení“

INTERNET + TELEVÍZIA na 3 mesiace ZADARMO a bez VIAZANOSTI

 • Platnosť akcie je do 30.06.2021.
 • Do akcie sa môžu zapojiť noví zákazníci a zákazníci, ktorým skončila alebo do konca platnosti akcie skončí viazanosť zmluvy.
 • Pri využití akcie našimi zákazníkmi sa môže zapojiť vlastník zmluvy alebo ním poverená osoba.
 • Akcia nie je určená pre firemných zákazníkov a zákazníkov, ktorým v súčasnosti prebieha iná akcia.
 • Na každé odberné miesto je možné uplatniť akciu len jeden krát.
 • Akciu nie je možné kombinovať s akciovou ponukou internetových služieb a inými akciami.
 • Spoločnosť si vyhradzuje právo obmedziť poskytnutie akcie zákazníkom v lokalitách, v ktorých nie je možné technologicky zabezpečiť uvedené internetové pripojenie v potrebných parametroch.
 • Ak záujemca o túto zákaznícku akciu nespĺňa ktorúkoľvek z vyššie uvedených podmienok, spoločnosť si vyhradzuje právo neumožniť záujemcovi využiť zvýhodnené podmienky tejto akcie.
 • Všetky ďalšie služby sú zahrnuté v našom cenníku a prípadné zmluvné zmeny sa dajú uskutočniť v zmysle našich Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré spolu s aktuálnym cenníkom nájdete aj na našej webovej stránke.

Uplatnenie benefitu zákazníckej akcie

 • Zákazník si vyberie príslušný balíček z nášho aktuálneho cenníka (internet + TV), s dobou viazanosti zmluvy 2 roky a zároveň na dobu prvých 3 mesiacov Vám spustíme internetové pripojenie s rýchlosťou do 100 Mb/s a našu kompletnú programovú ponuku (okrem balíkov HBO) ZADARMO. Po uplynutí 3 mesiacov Vám nastavíme programovú ponuku, ktorú ste si vybrali v rámci zmluvného vzťahu. Prípadné ďalšie zmeny je možné uskutočniť v zmysle našich Všeobecných zmluvných podmienok. .
 • Zákazník v rámci tejto akcie získava možnosť bezplatného využívania TV aplikácie NUO a 30 dňového archívu TV programov počas celej doby viazanosti.
 • Zákazník má právo kedykoľvek počas prvých 3 mesiacov odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek sankčných poplatkov.

INTERNET + TELEVÍZIA na 3 mesiace ZADARMO a bez VIAZANOSTI
🍪