Pravidlá zákazníckej akcie „Za odporučenie nového zákazníka, 1 mesiac našich služieb zadarmo“

Získajte svoje aktuálne služby na 1 mesiac ZADARMO!

  • Pri odporúčaní nového zákazníka získate Vaše aktuálne služby u nás na 1 mesiac ZADARMO.
  • Nový zákazník má právo výberu zo všetkých našich aktuálnych akčných ponúk.
  • Platnosť akcie je do 31.12.2021 alebo do odvolania.
  • Do akcie sa môže zapojiť vlastník zmluvy alebo ním poverená osoba.
  • Spoločnosť si vyhradzuje právo obmedziť poskytnutie akcie zákazníkom v lokalitách, v ktorých nie je možné technologicky zabezpečiť naše služby v potrebných parametroch.
  • Ak záujemca o túto zákaznícku akciu nespĺňa ktorúkoľvek z vyššie uvedených podmienok, spoločnosť si vyhradzuje právo neumožniť záujemcovi využiť zvýhodnené podmienky tejto akcie.
  • Všetky ďalšie služby sú zahrnuté v našom cenníku a prípadné zmluvné zmeny sa dajú uskutočniť v zmysle našich Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré spolu s aktuálnym cenníkom nájdete aj na našej webovej stránke..

Možnosti uplatnenie benefitu zákazníckej akcie

  • Nového zákazníka / záujemcu nám nahlásite spolu s jeho kontaktnými údajmi na našom zákazníckom centre v Prešove na ulici Weberova 7 alebo priamo na čísle 0915 181 111 a po podpise zmluvy s novým zákazníkom získate svoje aktuálne služby na 1 mesiac ZADARMO.
  • Nový zákazník Vás pri podpise zmluvy uvedie ako osobu, ktorá odporučila naše služby, Vy získate svoje aktuálne služby na 1 mesiac ZADARMO.

Pravidlá zákazníckej akcie  „Za odporučenie nového zákazníka, 1 mesiac našich služieb zadarmo“
🍪