Pravidlá zákazníckej akcie „S NUO Štart získajte viac“

INTERNET a TV + 2 prémiové balíky zadarmo už od 16,99€/mes.

 • Platnosť akcie je do 30.06.2022 alebo do odvolania.
 • Do akcie sa môžu zapojiť noví zákazníci a zákazníci, ktorým skončila alebo do konca platnosti akcie skončí viazanosť zmluvy.
 • Pri využití akcie našimi zákazníkmi sa môže zapojiť vlastník zmluvy alebo ním poverená osoba.
 • Akcia nie je určená pre firemných zákazníkov a zákazníkov, ktorým v súčasnosti prebieha iná akcia..
 • Na každé odberné miesto je možné uplatniť akciu len jeden krát.
 • Akciu nie je možné kombinovať s inými, aktuálne ponúkanými akciami.
 • Spoločnosť si vyhradzuje právo obmedziť poskytnutie akcie zákazníkom v lokalitách, v ktorých nie je možné technologicky zabezpečiť uvedené internetové pripojenie v potrebných parametroch.
 • Ak záujemca o túto zákaznícku akciu nespĺňa ktorúkoľvek z vyššie uvedených podmienok, spoločnosť si vyhradzuje právo neumožniť záujemcovi využiť zvýhodnené podmienky tejto akcie.
 • Všetky ďalšie služby sú zahrnuté v našom cenníku a prípadné zmluvné zmeny sa dajú uskutočniť v zmysle našich Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré spolu s aktuálnym cenníkom nájdete aj na našej webovej stránke.

Pri zapojení do akcie si zákazníci môžu uplatniť nasledovné benefity:

 • Internet od 30 Mbps a TV NUO Viac (viac ako 100 TV staníc) už od 16,99€/mes. na 2 roky
 • 2 prémiové balíčky podľa vlastného výberu na 2 roky ZADARMO (okrem balíkov HBO)
 • Aplikáciu TV NUO pre mobily, tablety na 2 roky ZADARMO
 • TV archív až na 14 dní na 2 roky ZADARMO
 • Nahrávanie TV relácii až na 30 dní na 2 roky ZADARMO
 • Zľavu 100% na zriaďovací poplatok (bytové domy)
 • Zákazník má právo kedykoľvek počas prvých 3 mesiacov odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek sankčných poplatkov.

Pravidlá zákazníckej akcie „S NUO Štart získajte viac“
🍪