Pravidlá zákazníckej akcie „TV voliteľný balík na 12 mesiacov zadarmo“

Získajte niektorý z voliteľných TV balíčkov, na 12 mesiacov ZADARMO!

 • Na vozidlo Vám nalepíme iba malú nálepku CondorNet kruhového tvaru o priemere 15cm a získate na 12 mesiacov niektorý z voliteľných TV balíkov ZADARMO (viď. zoznam voliteľných balíkov v aktuálnom cenníku, pričom akcia sa nevzťahuje na voliteľné balíky HBO1 a HBO2). Akcia platí do 31.12.2022 alebo do odvolania.
 • V prípade Vášho záujmu prídete priamo do nášho zákazníckeho centra Condornet na ul. Weberovej č.7, kde Vám náš pracovník nalepí nálepku na viditeľné miesto zadnej časti Vášho auta a následne aktivuje voliteľný TV balík, na 12 mesiacov ZADARMO. Podmienkou využitia akcie je mať uzatvorenú platnú zmluvu, resp. dodatku k zmluve a mať aktivovanú službu digitálnej TV, ku ktorej si budete želať aktivovať voliteľný TV balík. Počas uvedenej akcie sú zákazníkovi spoplatňované všetky ostatné aktivované služby podľa aktuálne platnej zmluvy.

Uplatnenie benefitu zákazníckej akcie

 • Vozidlo musí byť registrované na Vás a musí byť pojazdné (platné STK, EK, PZP). Zmluva s Condornetom musí byť taktiež na Vás príp. manžela/manželku, žijúcich v jednej domácnosti.
 • Akcia sa vzťahuje len na súčasných zákazníkov.
 • Akcia nie je určená pre firemných zákazníkov a zákazníkov, ktorým v súčasnosti prebieha iná akcia.
 • Vyhradzujeme si právo kedykoľvek akciu zrušiť.
 • Po skončení akcie si nálepku môžete odstrániť svojpomocne. Condornet nenesie žiadnu zodpovednosť za stav vozidla pred, počas ani po odlepení nálepky po skončení akcie.
 • Vybraný voliteľný TV balík bude zákazníkovi aktivovaný po podpise zmluvy alebo dodatku k zmluve.
 • Po ukončení akcie Vám bude vybraný voliteľný TV balík deaktivovaný, respektíve aktivovaná pôvodná služba alebo služba, ktorá bude požadovaná.
 • Vyhradzujeme si právo na ukončenie akcie bez udania dôvodu, a to vždy s upozornením aspoň 15 dní vopred.
 • Počas doby využívania TV balíka zadarmo ste povinný udržiavať nálepku viditeľnú a nepoškodenú. V prípade poškodenia nálepky (napr. po nehode atď.) ste povinný prísť si vyžiadať nalepenie novej nálepky.
 • V prípade nedodržania podmienok, môže byť akcia okamžite jednostranne ukončená.
 • Akcia je limitovaná len na prvých 100 záujemcov alebo do odvolania.

Pravidlá zákazníckej akcie „S NUO Štart získajte viac“
🍪