Optika - cenník internetu

NUO 60 rýchlosť do 60 Mbit/s 9,99 € mesačne
NUO 100 rýchlosť do 100 Mbit/s  najpredávanejšie 12,99 € mesačne
NUO 200 rýchlosť do 200 Mbit/s 15,99 € mesačne
NUO 500 rýchlosť do 500 Mbit/s 16,99 € mesačne
NUO 1000 rýchlosť do 1000 Mbit/s 18,99 € mesačne
Kontaktujte nášho obchodníka NUO
🍪