GDPR

Zásady spracovania osobných údajov návštevníkov www stránky našej spoločnosti

Webové stránky spoločnosti

Webové stránky spoločnosti www.condornet.sk plnia oznamovaciu povinnosť o spracovaní osobných údajov návštevníkov stránok formou vyskakujúceho pruhu a formou zverejnenia plného znenia Zásad spracovania osobných údajov návštevníkov www stránok spoločnosti.

Zásady spracovania osobných údajov návštevníkov www stránok spoločnosti

Naše pravidla ochrany osobných údajov sú v súlade s NARIADENÍM EUROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti s spracovaním osobných údajov, o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Správca osobných údajov a Poverenec osobných údajov

Správca osobných údajov je spoločnosť CondorNet, s.r.o.,
IČO: 364 44 413, Prešov, Kováčska 1, PSČ 080 01.
Vaše podnety a požiadavky smerujte na e-mail nášho menovaného poverenca pre ochranu osobných údajov Martina Šauera dpo@datasafety.cz.

Rozsah a účel spracovania osobných údajov

Osobnými údajmi sú Cookies, IP adresa a história navštívených stránok na webe, tieto údaje sú spracovávané za účelom zlepšovania nášho webu na základe dát z jeho používania a prípadne za účelom marketingu.

Ďalej ešte môžu byť osobnými údajmi dáta zadané pri vyplnení formulárov s žiadosťou o nejaké informácie alebo o registráciu na udalosť (ako napr. kontaktujte nás, odosielanie ebooku, registrácie na udalosť a pod.) ako meno a priezvisko, telefón a e-mail toho, kto formulár vyplní. Tieto údaje sú spracovávané za účelom zodpovedania vašich prípadných dotazov, odosielania požadovaných súborov alebo registrácie na nami organizovanú udalosť.

Zákonnosť spracovania osobných údajov

Tieto osobné údaje sú spracovávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa tohto webu, prípadne potom na základe vášho súhlasu. Konkrétne k používaniu súborov cookie pre marketingové účely nám dávate súhlas s nastavením svojho prehliadača. Používanie súborov cookie môžete vo svojom prehliadači zakázať.

Námietka proti spracovaniu osobných údajov

Proti tomuto spracovaniu vašich osobných údajov môžete podať námietku. Námietky môžete smerovať na kontakt nášho poverenca pre ochranu osobných údajov.

Ďalší príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje spracovávané za účelom zlepšovania webu na základe dát z jeho používania môžu byť predávané spoločnostiam Google (služby Analytics, AdWords) alebo Facebook a nie sú predávané žiadnym ďalším príjemcom.

Osobné údaje meno, priezvisko, telefón a e-mail nie sú predávané vôbec žiadnym ďalším príjemcom.

Doba uloženia a spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracovávané za účelom zlepšovania webu na základe dát z jeho používania sú spracovávané podľa popisu spracovania cookies. Osobné údaje meno, priezvisko, telefón a e-mail potom najdlhšie 30 dní od našej odpovedi alebo od termínu konania udalosti.

Práva subjektov spracovávaných osobných údajov

Máte právo požadovať prístup k osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, obmedzenie ich spracovania a prenositeľnosť osobných údajov. Žiadosti o výkon týchto práv je možné smerovať na poverenca pre ochranu osobných údajov.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, viac-menej veríme tomu, že to nebude treba a že všetky vaše prípadné sťažnosti vyriešime k vašej spokojnosti spoločne.

Vysvetlenia niektorých pojmov

Cookies

Pre uľahčenie používania našich webových stránok používame súbory cookies, čo sú malé dátové súbory ukladané na disk vášho počítača. Súbory cookies používame na to, aby sme mohli lepšie porozumieť tomu, akým spôsobom sú naše stránky používané a aby ich bolo možné optimalizovať. Súbory cookies nám môžu napr. povedať, či ste naše stránky už v minulosti navštívili alebo či ste novým návštevníkom.

Informácie o používaní cookies sa vám zobrazuje pri vašej prvej návšteve nášho webu.

Pokiaľ si neprajete všetky alebo vybrané súbory cookies vôbec príjmať, môžete v nastaveniach vášho internetového prehliadača súbory cookies z disku vášho počítača vymazať, zablokovať ich príjem alebo pracovať v tzv. anonymnom režime, kde sa cookies automaticky zmažú pri zatvorení okna prehliadača. Pre bližšie informácie vyhľadajte v nápovedi svojho internetového prehliadača kapitolu týkajúcu sa práve cookies:Anonymizovaná IP adresa

Niektoré údaje sú vzťahujúce sa k vašej IP adrese, táto IP adresa nie je uložená tak, aby sme s ňou mohli priamo pracovať, zhromaždené údaje sú len zaradené do určitých kategórií podľa vlastnosti IP adresy. Nie sme teda schopní vašu IP adresu spätne dohľadať.

🍪