Cenník internetu

NUO 3 rýchlosť do 3 Mbit/s rádiové pripojenie 6,99 € mesačne
NUO 12 rýchlosť do 12 Mbit/s 7,99 € mesačne
NUO 60 rýchlosť do 60 Mbit/s 8,99 € mesačne
NUO 100 rýchlosť do 100 Mbit/s 12,99 € mesačne
NUO 200 rýchlosť do 200 Mbit/s 14,99 € mesačne
NUO 500 rýchlosť do 500 Mbit/s 16,99 € mesačne
NUO 1000 rýchlosť do 1000 Mbit/s 18,99 € mesačne
Kontaktujte nášho obchodníka NUO