Pravidlá zákazníckej akcie „Od teraz bez obmedzení“

OPTICKÝ INTERNET 200 Mb/s len za 9,99€

  1. Platnosť akcie je do 31.12.2020.
  2. Do akcie sa môžu zapojiť noví zákazníci a zákazníci, ktorým skončila alebo do konca platnosti akcie skončí viazanosť zmluvy.
  3. Pri využití akcie našimi zákazníkmi sa môže zapojiť vlastník zmluvy alebo ním poverená osoba.
  4. Akcia nie je určená pre firemných zákazníkov a zákazníkov, ktorým v súčasnosti prebieha iná akcia.
  5. Akciu nie je možné kombinovať s ponukou televíznych služieb a inými akciami.
  6. Na každé odberné miesto je možné uplatniť akciu len jeden krát.
  7. Spoločnosť si vyhradzuje právo obmedziť poskytnutie akcie zákazníkom v lokalitách, v ktorých nie je možné technologicky zabezpečiť uvedené internetové pripojenie v potrebných parametroch.
  8. Ak záujemca o túto zákaznícku akciu nespĺňa ktorúkoľvek z vyššie uvedených podmienok, spoločnosť si vyhradzuje právo neumožniť záujemcovi využiť zvýhodnené podmienky tejto akcie.
  9. Všetky ďalšie služby sú zahrnuté v našom cenníku a prípadné zmluvné zmeny je možné uskutočniť v zmysle našich Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré spolu s aktuálnym cenníkom nájdete aj na našej webovej stránke.


OPTICKÝ INTERNET 200 Mb/s len za 9,99€