Pravidlá zákazníckej akcie „Od teraz bez obmedzení“

INTERNET + TELEVÍZIA s viac ako 150 TV STANICAMI už od 14,99€

  1. Platnosť akcie je do 31.12.2020.
  2. Do akcie sa môžu zapojiť noví zákazníci a zákazníci, ktorým skončila alebo do konca platnosti akcie skončí viazanosť zmluvy.
  3. Pri využití akcie našimi zákazníkmi sa môže zapojiť vlastník zmluvy alebo ním poverená osoba.
  4. Akcia nie je určená pre firemných zákazníkov a zákazníkov, ktorým v súčasnosti prebieha iná akcia.
  5. Akciu nie je možné kombinovať s ponukou televíznych služieb a inými akciami.
  6. Na každé odberné miesto je možné uplatniť akciu len jeden krát.
  7. Ak záujemca o túto zákaznícku akciu nespĺňa ktorúkoľvek z vyššie uvedených podmienok, spoločnosť si vyhradzuje právo neumožniť záujemcovi využiť zvýhodnené podmienky tejto akcie.
  8. Všetky ďalšie služby sú zahrnuté v našom cenníku a prípadné zmluvné zmeny je možné uskutočniť v zmysle našich Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré spolu s aktuálnym cenníkom nájdete aj na našej webovej stránke.


Uplatnenie benefitu zákazníckej akcie

  1. Zákazník si vyberie príslušný balíček z nášho aktuálneho cenníka (internet + TV), s dobou viazanosti zmluvy 2 roky a zároveň na dobu prvých 6 mesiacov Vám spustíme našu kompletnú programovú ponuku (okrem balíkov HBO) bez ďalších doplatkov. Po uplynutí 6 mesiacov Vám nastavíme programovú ponuku, ktorú ste si vybrali v rámci zmluvného vzťahu. Prípadné ďalšie zmeny je možné uskutočniť v zmysle našich Všeobecných zmluvných podmienok.
  2. Zákazník v rámci tejto akcie získava možnosť bezplatného využívania TV aplikácie NUO počas celej doby viazanosti.


INTERNET + TELEVÍZIA s viac ako 150 TV STANICAMI už od 14,99€