Pravidlá uplatňovania kupónov

Pravidlá uplatňovania kupónov „1 mesiac zdarma“ z Pivného festivalu v Prešove 2020

Pravidlá uplatňovania kupónov „1 mesiac zdarma“ z Pivného festivalu v Prešove 2020


 • Platnosť kupónu pre možnosť jeho uplatnenia je do 30.9.2020.
 • Kupón si môžu uplatniť naši súčasní aj noví zákazníci.
 • Pri uplatnení kupónu našimi zákazníkmi ho môže uplatniť vlastník zmluvy alebo ním poverená osoba.
 • Kupón nie je možné uplatniť firemnými zákazníkmi a zákazníkmi ktorým v súčasnosti prebieha iná akcia.
 • Na každé odberné miesto je možné uplatniť len jeden kupón.
 • Pre našich súčasných zákazníkov (so zmluvou vo viazanosti) - Kupón si uplatníte tak, že navštívite náš zákaznícky servis na Weberovej ulici č.12220 v Prešove, kde Vám naši pracovníci aktivujú uvedený kupón tak, že v nasledujúcom mesiaci Vám nebudeme účtovať mesačný poplatok za naše služby.
 • Pre nových zákazníkov a zákazníkov so zmluvou bez viazanosti – Uplatnenie kupónu bude zaregistrované našim pracovníkom pri záväznej objednávke našich služieb NUO internet a NUO TV. Kupón je možné kombinovať so súčasne prebiehajúcou akciou.
 • Ak záujemca o uplatnenie kupónu nespĺňa ktorúkoľvek z vyššie uvedených podmienok, spoločnosť si vyhradzuje právo neumožniť uplatnenie kupónu.
Pravidlá uplatňovania kupónov „1 mesiac zdarma“ z Pivného festivalu v Prešove 2020Pravidlá uplatňovania akcie „3 mesiace zdarma“ z Pivného festivalu v Prešove 2020

Pravidlá uplatňovania kupónov „1 mesiac zdarma“ z Pivného festivalu v Prešove 2020


 • Platnosť akcie pre možnosť jej uplatnenia je do do 30.9.2020.
 • Do akcie sa môžu zapojiť noví zákazníci a zákazníci ktorým skončila alebo do konca platnosti akcie skončí viazanosť zmluvy.
 • Akciu nie je možné uplatniť firemnými zákazníkmi a zákazníkmi ktorým v súčasnosti prebieha iná akcia.
 • Na každé odberné miesto je možné uplatniť len jednu akciu.
 • Uplatnenie akciovej zľavy pre nových zákazníkov a zákazníkov so zmluvou bez viazanosti môžu uplatniť tak že navštívite náš zákaznícky servis na Weberovej ulici č.12220 v Prešove, kde pri realizácii záväznej objednávke našich služieb Vám naši pracovníci nastavia zmluvné podmienky tak, že prvé 3 mesiace Vám nebudeme účtovať mesačný poplatok za naše služby.
 • Zľavu 3 mesiace zdarma je možné kombinovať so súčasne prebiehajúcou kupónovou akciou v rámci Pivného festivalu.
 • Ak záujemca o uplatnenie kupónu nespĺňa ktorúkoľvek z vyššie uvedených podmienok, spoločnosť si vyhradzuje právo neumožniť uplatnenie kupónu.
Pravidlá uplatňovania akcie „3 mesiace zdarma“ z Pivného festivalu v Prešove 2020 Pravidlá uplatňovania akcie „3 mesiace zdarma“ z Pivného festivalu v Prešove 2020
🍪