IP adresa - je 12 ciferné číslo, rozdelené 3-mi bodkami, ktoré určuje adresu vášho počítača. Hlavný počítač - brána, podľa neho vie, ktorému počítaču v sieti (klientovi) má posielať dáta. Každý počítač (klient) v sieti musí mať priradenú unikátnu IP adresu. To znamená, že jedna IP adresa nesmie byť v sieti použitá 2x.

MAC adresa - Matka IP adresy. Rozdiel je v tom že MAC adresa sa používa na nižšej úrovni akéhokoľvek komunikačného protokolu. Vsieti WiFi sa používa napríklad i k ochrane dát.

DNS server - Každý počítač v sieti internet má svoju vlastnú IP adresu v číselnom formáte a pamätať si adresu každého počítača, ktorý navštívite, alebo chcete navštíviť je neúnosné. Preto je tu prekladová služba DNS (Domain Name Server). Vo chvíli, keď do prehliadača napíšete www stránku a potvrdíte, váš počítač sa opýta DNS servera na IP adresu, ktorý odpovie, že ide o adresu x.y.z.x a pripojí sa.

Sieťová karta -  Slúži k pripojeniu počítača do siete. Je z nej vyvedený konektor. Na ten sa napájajú ďalšie zariadenia ako switche, Wifi zariadenia, počítače atd.

WiFi Router je zariadenie, ktoré je schopné samostatne nadviazať spojenie do internetu a umožniť doňho prístup tiež pre iné zariadenia (mobil, PC, notebook, tablet…) prostredníctvom WiFi alebo sieťového káblu (to využívajú zvyčajne PC).

Router (smerovač)  - Základnou funkciou tohto komponentu je smerovať a presmerovávať pripojenie siete. Dá sa použiť na spojenie či oddelenie niekoľkých sietí.

LAN - Je to výraz pre lokálnu sieť. Skratka anglického výrazu Local Area Network

WAN - Výraz pre rozľahlú sieť. Skratka z Wide Area Network. Väčšinou sa označuje ako spojenie niekoľko sietí LAN.

UTP kábel - je to osemžilový kábel používajúci sa na prepojenie ethernetových zariadení. Poznáme dva typy: krížený a priamy.

Operačný systém je také programové vybavenie, ktoré umožňuje základnú prácu s počítačom. Operačný systém je prostredím pre ďalšie aplikačné programové vybavenie. Na počítači býva nainštalovaný väčšinou len jeden operačný systém. Môže ich byť však aj viac a potom si používateľ pri štarte počítača vyberie ten, ktorý má byť aktívny.

Antivírusový program je počítačový program, ktorého cieľom je identifikovať a eliminovať počítačové vírusy. V počítači je dostačujúci jeden antivírusový program. Je dôležité, aby sa pravidelne aktualizoval.

Webový prehliadač alebo Internetový prehliadač je softvér umožňujúci používateľovi zobrazenie internetovej stránky v čitateľnej forme Medzi prehliadače dostupné pre PC patria napr.: Internet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome a Safari.

Anténa slúži na zosilnenie signálu vyžarovaného alebo prijímaného bezdrôtovým zariadením. Podľa vzdialenosti a sily signálu sa používajú rôzne veľkosti s rôznym ziskom resp. rôznou silou vyžarovania (dB).

Set-Top-Box slúži na príjem digitálneho signálu pomocou súboru protokolov IPTV (Internet Protocol TeleVision) a pripája sa k bežnému TV prijímaču, tak aby bol obraz dekódovaný a zobrazovaný v SD (PAL) alebo HD kvalite.

Meranie rýchlosti pripojenia prebieha v 4 krokoch:

  • rýchlosť downloadu – sťahovanie dát do vášho počítača (download)
  • rýchlosť uploadu – odosielanie dát od vás na internet (upload)
  • odozva (ping) – počet milisekúnd (tisícin sekundy) potrebných k spojeniu so serverom na internete a späť, merané cez webový prehliadač
  • stabilita – pomer medzi najrýchlejším a najpomalším stiahnutím x totožných testovacích súborov (100% - najlepšie)

Pokiaľ chcete, aby výsledky merania rýchlosti internetu boli čo najpresnejšie, nepracujte s internetom počas testu ani nezaťažujte svoj počítač.