Wi-fi signál – čo ovplyvňuje jeho kvalitu a funkčnosť

Často sa na nás naši zákazníci obracajú s otázkami v súvislosti s pomalým pripojením k internetu. Najčastejšou príčinou problémov ale obvykle nebýva porucha na sieťach Condornetu. Výrazné spomalenie internetu a výpadky spôsobuje bezdrôtová Wi-Fi sieť, vytvorená pomocou domáceho Wi-Fi routru.

Overiť si, či by práve vaša domáca Wi-Fi sieť nemohla stáť za pomalým alebo nefunkčným pripojením, je jednoduché:

Vyskúšajte pripojenie káblom priamo – pokiaľ pripojenie cez kábel od routra funguje, problém je v nastavení siete alebo vo Wi-Fi routry samotnom.
Skontrolujte všetky konektory, či nedošlo k ich uvoľneniu, prejdite všetky káblové spoje, kvôli možným poškodeniam.

Rýchlosti internetu od Condornetu garantujeme na tzv. koncovom bode (čo prakticky znamená koncovka RJ-45). Sami si môžete overiť funkčnosť pripojením vášho počítača káblom priamo z routra. Vyčkajte 5 - 10 minút a zmerajte rýchlosť pripojenia napríklad pomocou webovej stránky speedtest.net.

Pokiaľ je rýchlosť pripojenia na koncovom bode nízka, neváhajte sa obrátiť na linku Zákazníckeho centra.

zavolať na +421 915 181 111 otestovať rýchlosť pripojenia Wi-fi signál – čo ovplyvňuje jeho kvalitu a funkčnosť

Pokiaľ je v prípade pripojenia cez kábel rýchlosť zodpovedajúca vašej tarife, problém bude v zariadení pre bezdrôtové šírenie internetu vo vašej domácnosti, tzv. Wi-Fi router.

V najčastejšie využívanom pásme 2,4 GHz nepracujú len Wi-Fi zariadenia. Tým, že je toto pásmo bezlicenčné (za vysielanie sa nemusia platiť žiadne poplatky), komunikáciu v ňom uskutočňuje aj veľa ďalších zariadení, napríklad:

Okrem nesprávne nastavenej domácej siete skrýva bezdrôtový prenos úskalia v podobe rušenia signálu či faktu, že staršie routre už neumožňujú tak rýchly prenos dát.

  • detské monitorovacie zariadenia
  • bezdrôtové reproduktory, LCD displeje, fotoaparáty a ďalšie periférne zariadenia
  • bezdrôtové telefóny
  • mikrovlnné rúry, odvlhčovače a zvlhčovače
  • chladiace zariadenia, chladničky

Stále častejšie evidujeme rušenie signálu okolitými Wi-Fi sieťami a ďalšími zariadeniami, ktoré pracujú na rovnakých frekvenciách ako Wi-Fi router.

Pri súčasnej dostupnosti routrov pre vytvorenie bezdrôtovej siete a s nárastom bezdrôtových zariadení v každej domácnosti je však najčastejšie rušivým elementom hustota okolitých Wi-Fi sietí, ktoré sa vzájomne bijú o svoje miesto vo voľnom vysielacom pásme.

Wi-Fi je technológia, ktorou sa môžete pripojiť k internetu kdekoľvek, kde je dostupný mikrovlnný signál, vysielaný zariadením nazývaným Wi-Fi router. Tento signál sa šíri voľne vzduchom vo frekvenčných pásmach 2,4 GHz alebo 5 GHz, čo sú voľné pásma definované Slovenským telekomunikačným úradom.

Najviac dotknuté sú sídliská, bytové domy alebo satelitné zástavby – miesta s vysokou koncentráciou ľudí. Schválne si skúste na svojom počítači vyhľadať, koľko Wi-Fi sietí vašich susedov nájdete. Veľké množstvo viditeľných Wi-Fi sietí je dané tým, že antény routrov vysielajú do všetkých smerov a zo všetkých smerov taktiež signál príjmajú. Nezáleží na tom, či je sieť zabezpečená alebo otvorená. Akýkoľvek router vo vašom okolí (rovnako ako ten váš) môže spôsobiť výrazné spomalenie pripojenia. Rušenie v tomto prípade neznamená zhoršenie sily či kvality signálu (váš počítač indikuje stále silný signál), ale dochádza k spomaleniu modulačnej rýchlosti routru, ktorý sa zahlcuje spracovávaním cudzích signálov.

Wi-Fi sieť je len doplnková možnosť pre bezdrôtové pripojenie telefónov alebo tabletov určenou pre nenáročné operácie (čítanie mailov, prehľadanie internetových stránok). Pre dátovo náročnejšie operácie (sťahovanie, sledovanie videí, online hry, skype, nahrávanie fotografií) si radšej pripojte kábel. Alternatívou ku káblovému pripojeniu je zabezpečenie kvalitného routru pracujúceho nie len na frekvencii 2,4 GHz, ale i 5 GHz. U nás je momentálne v ponuke je TP-LINK ARCHER C7 AC1750 za 75,90 € alebo 1,99 €/mesačne do prenájmu. Pásmo 5 GHz nie je v súčasnej dobe príliš zahltené, no do budúcna tiež treba počítať s vyššou hustotou sietí. Nevýhodou môže byť aj menší dosah vysielania na 5GHz frekvencii.

Aby sa routre navzájom nerušili, musel by byť každý nastavený na iný kanál. Vysielacích kanálov je k dispozícii len 13. Pokiaľ by vo vašom okolí bolo práve 13 správne nastavených routrov, mohli by pracovať na maximálny výkon. Množstvo Wi-Fi sietí je však výrazne väčšie a schopnosť routrov pracovať v takto zarušenom prostredí klesá na minimum predovšetkým v dobe večernej špičky, kedy sa k internetu pripája väčšina ľudí.

Pred akýmkoľvek zapojením Wi-Fi routra Vám doporučujeme si dôkladne premyslieť, aké nároky má domáca bezdrôtová sieť spĺňať a kde bude umiestený hlavný router.

Jeho poloha má tiež vplyv na silu signálu (útlmy spôsobujú i fyzické prekážky, ako je nábytok, betón či oceľ). Vhodná poloha Wi-Fi routru je na mieste najčastejšieho používania bezdrôtovej siete, prípadne v centrálnom obytnom priestore. Zvážte tiež možnosti pripojenia do budúcna – či časom nepripojíte ďalšie zariadenie, a síce či nie je výhodnejšie investovať do kvalitnejších a výkonnejších zariadení. Stále ale platí, že najstabilnejší internet pre všetkých členov rodiny zaistia káblové rozvody do každej miestnosti.

V lokalitách s veľkou hustotou Wi-Fi sietí doporučujeme využívať pripojenie pomocou káblu, pri ktorom k výpadkom a ďalším rušeniam nedochádza.

Správne nastavenia routrov zakúpených spoločne so službami Condornet vám zdarma zariadia naši technici v rámci aktivácie služieb.

🍪